Všeobecné informace

Vyplouváme: denně v 9.00 a v 15.00!

Termín: při jarním tání a po vydatných deštích

Sjízdnost Úpy: informace o řece a o aktuální sjízdnosti

Před vyplutím: a) nevyžadujeme finanční zálohu na zapůjčené sportovní potřeby
b)  posádka bude seznámena s možností přenášení jezů nebo jejich případné sjízdnosti
c)  požadujeme předložení dvou dokladů totožnosti (OP, pas, ŘP)